ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Το Πολύκεντρο Νεολαίας Φασούλας το οποίο έχει...