Τα τοπικά Προγράμματα προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται μέσω των Ομάδων Τοπικών Δράσεων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου με έμφαση στις ορεινές και ημιορεινές.Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού καλύπτει τη Δυτική Λεμεσό μέχρι το Πισσούρι, την Κεντρική Λεμεσό μέχρι το υψόμετρο της Τριμίκλινης και την βορειανατολική Λεμεσό μέχρι το υψόμετρο της Συκόπετρας. Οι κοινότητες οι οποίες ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης LEADER παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω