Η ΑΝ.Ε.ΛΕΜ έχει πιστοποιηθεί από το την ΑνΑΔ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων.
Η ΑΝ.Ε.ΛΕΜ για το Α’ Εξάμηνο 2016 έχει εγκριθεί στα ακόλουθα Προγράμματα Κατάρτισης

1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Περιφερειακής Πολιτικής
Ημερομηνίες Διεξαγωγής

2. Ευρωπαϊκά /Συγχρηματοδοτούμενα/ Εθνικά Προσράμματα Χρηματοδότησης για τοπικές αρχές
Ημερομηνίες Διεξαγωγής

3. Οικονομικός προγραμματισμός, αρχές διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης γραφείων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης
    Ημερομηνίες Διεξαγωγής

4. Πράσινη επιχειρηματικότητα σε αγροτουριστικά καταλύματα, Επιχειρήσεις, Χώροι Εστίασης – Πιστοποίηση με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel)
Ημερομηνίες Διεξαγωγής