Η ΑΝ.Ε.ΛΕΜ έχει πιστοποιηθεί από το την ΑνΑΔ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων.