Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον ιστιοχώρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ όπου αποτελεί μηχανισμό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την Επαρχία Λεμεσού. Υποστηρίζει τους ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εθνικών Προγραμμάτων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και από τότε μέχρι σήμερα έχει συσσωρεύσει μεγάλη τεχνογνωσία σε ποικίλα πεδία, η οποία αποδεικνύεται πολύτιμη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου μας.

Την τρέχουσα περίοδο βασικότερος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Λεμεσού μέσα από τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων συμβατών με τις υπάρχουσες και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό το οποίο αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της επιδιωκόμενης στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Ένα μέρος της πολύχρονης πορείας της εταιρείας και του αξιόλογου έργου της αποτυπώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Είμαστε στη διάθεση σας,

Λευτέρης Περικλή
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ

proedros