ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το Πολύκεντρο Νεολαίας Φασούλας το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής για την Κοινότητα της Φασούλας. Είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες. Διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων, χώρους υγιεινής και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 239,422.00€
Ποσοστό Χρηματοδότησης: 90%
Δικαιούχος: Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού