ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δράση 19.2.2:« Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες»

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ»σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της  Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απο τη Δευτέρα, 07 Μαίου 2018 μέχρι και την Παρασκεύη, 07 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο τηλέφωνο 25760111[/vc_column_text]

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. PAR_1_KRIT_AGROTOUR

3. PAR_2_APPICATION_FORM

4. PAR 3Α-3Β

5. PAR_4_2003-361-EK

6. PAR_5